CRM Fabriek

Projecten

Portfolio

Een aantal mooie projecten
pinoke
winstuitjewoning
royalcare
glow
braam
lc
webfactory

Winst uit je woning

Tenderorganisatie

Wat?

Winst uit je Woning had behoefte aan een systeem dat alle specifieke bedrijfsprocessen kon automatiseren. Winst uit je Woning is een groot bedrijf in isolatie dat samenwerkt met gemeenten. Er komen duizenden aanvragen binnen vanuit verschillende steden die allemaal verwerkt moeten worden. Alle klanten moeten goed geïnformeerd worden omdat aanvragen gaan over een grote investering in je woning.

Hoe?

Voor Winst uit je Woning hebben we alle bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Vervolgens is aan de hand van deze een systeem in elkaar gezet dat verantwoordelijk is voor het gehele klanttraject. Van inschrijving op de website tot aan facturering. Gegevens van klanten opslaan, de controle van deze op fouten, en mailing op gezette tijden via mailchimp zijn het begin. Daarnaast zijn het digitaal opstellen en vastleggen van offertes, automatische links voor de klant om afspraken in te plannen en de doorvoer van betaal- en factuurgegevens andere zaken die zijn gerealiseerd.

Resultaat

Middels de automatisering kan Winst uit je Woning nu vele malen efficiënter werken. Door de grote omvang van de werkzaamheden wordt met de huidige werkwijze veel tijd en geld bespaard. Bovendien kunnen medewerkers zelfs op locatie klantgegevens invoeren.


Wat?

Als hockey vereniging wilde Pinoké alle commerciële activiteiten professionaliseren. Belangrijk hiervoor was het vastleggen van alle informatie van de sponsoren. Ze wilden een systeem dat direct maar ook voor in de toekomst gebruikt zou kunnen worden voor de club. Hierin zou alle informatie vast komen te liggen; van klantinformatie tot contractinformatie en de bijbehorende gemaakte afspraken.

Hoe?

Alle bestaande informatie in kaart gebracht en het systeem op basis hiervan in elkaar gezet. We hebben actief geholpen bij de invoer van alle contracten en uitleg gegeven aan iedereen die met het systeem moest werken. Tot slot staan we tot op de dag van vandaag nog altijd stand by voor vragen en het doorvoeren van aanpassingen in het systeem.

Resultaat

Pinoké werkte met Excelsheets die door de hele club heen gemaild werden. Nu is er één centraal punt waar alle afspraken en contracten voor iedereen te alle tijden inzichtelijk zijn. Daarnaast is duidelijk welke leden en sponsoren op welk moment gecontacteerd moeten worden. Er worden vanuit het systeem elke week automatisch uitnodigingen verstuurd voor Pinokés evenementen waarbij direct inzichtelijk wordt wie wel en niet aanwezigheid heeft doorgegeven.

Pinoke

Sportvereniging

Webfactory Amsterdam

Webdesigner

Wat?

Webfactory Amsterdam wilde graag één plek waar alle aanvragen van de site direct in terecht kwamen. Daarnaast wilde Webfactory Amsterdam graag een interactie tussen het CRM systeem en zijn klanten. Zodat het klantcontact gestructureerd zou verlopen.

Hoe?

Wij hebben een CRM systeem geïmplementeerd genaamd Podio. Dit systeem is gekoppeld aan de site waardoor alle aanvragen van klanten die een website laten maken bij Webfactory website direct in het systeem terecht komen. In dit systeem staan klanten die Webfactory Amsterdam kan labelen zodat alles georganiseerd is. Daarnaast hebben we een nieuwe omgeving gemaakt waarin Webfactory Amsterdam kan samenwerken met klanten. De klant wordt nu uitgenodigd in het systeem waar ze feedback kunnen geven. Webfactory Amsterdam ontvangt een melding van elk gegeven feedbackpunt zodat zij direct kunnen reageren.

Resultaat

Voor Webfactory Amsterdam hebben wij een overzicht van de leads opgeleverd waardoor Webfactory Amsterdam hier meer zicht op heeft. We hebben een plek gecreëerd waardoor de samenwerking met de klant beter verloopt en alles wordt vastgelegd. Bovendien staat alle informatie van het bedrijf nu op één plek.


Wat?

Als thuiszorgorganisatie wilde Royal Care meer grip krijgen op het acquisitieproces en de communicatie tussen medewerkers, cliënten en andere contactpersonen uit de ziekenhuizen bevorderen. Het doel was meer inzicht te krijgen in de eigen organisatie om meer waarde te kunnen toekennen aan de instanties met wie zij in contact staan.

Hoe?

We hebben alle huidige werkprocessen in kaart gebracht en alle Excel bestanden en kladblokjes verzameld. Vanuit deze gegevens is een basissystem ingericht dat telkens werd uitgebreid en aangepast. Vervolgens is een overzicht gemaakt van alle contactpersonen. Deze zijn gekoppeld aan de juiste instantie zodat medewerkers direct weten met wie contact op te nemen voor een afspraak. Het laatste contact met deze instanties wordt geregistreerd door van elke telefonische of fysieke afspraak een notitie aan te maken. Het systeem maakt het mogelijk om aanvragen van cliënten te registreren en relevante informatie over de cliënten in zorg op te zoeken. Daarnaast hebben de medewerkers een training gekregen en weten nu hoe zij zelf het systeem kunnen vullen met nieuwe informatie.

Resultaat

Het resultaat is een systeem wat hen in één oogopslag de acquisitiestatus van alle ziekenhuizen in Nederland laat zien. Op die manier is Royal Care in staat gesteld betere zorg te verlenen omdat ze altijd op de hoogte zijn van de status van cliënten en onderling betere communicatie kunnen waarborgen.

Royal Care

Thuiszorgorganisatie

Language Corner

Taalschool

Wat?

Als taalschool wilde Language Corner ingewikkelde bedrijfsprocessen vergemakkelijken. Er was behoefte aan een eenvoudig aanmeldproces voor leerlingen via de website, waarbij leerlingen niet vergeten konden worden en het klantcontact soepel verliep. Daarnaast wilde Language Corner logistieke zaken graag anders regelen om meer inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van docenten, lokalen en lestijden.

Hoe?

We hebben wekelijkse meetings gehad met Language Corner waarin we het systeem stap voor stap in elkaar gezet hebben. De website is gekoppeld aan het systeem waardoor leerlingen automatisch binnenkomen en direct een bevestigingsmail naar hen wort verstuurd. Voor de beschikbaarheid van docenten en lokalen is een agendafunctie aangemaakt die samenwerkt met het systeem. Tot slot worden alle e-mails en facturen verstuurd en direct opgeslagen in en door het systeem, en worden alle gewerkte uren direct ingevoerd en verwerkt in het systeem.

Resultaat

Voor Language Corner is één systeem gerealiseerd van waaruit alle handelingen omtrent planning, intern en extern contact automatisch verloopt. Bovendien is het systeem in drie verschillende talen te gebruiken waardoor alle docenten eenvoudig het systeem kunnen gebruiken.


Wat?

Als jaarlijks lichtkunstfestival had GLOW behoefte aan optimalisatie van het projectmanagement. GLOW staat altijd in contact met hun sponsoren, partners, leveranciers, hosts, kunstenaars en organisaties en wil te alle tijden geïnformeerd zijn over de status van deze. Ten tweede wilde GLOW inzicht in alle specifieke lichtkunstwerken, die allen gezien worden als op zichzelf staande projecten.

Hoe?

Om dit te realiseren is een systeem gemaakt waarin alle contactpersonen zijn verwerkt en zijn gekoppeld aan de bijbehorende bedrijven of organisaties. Op die manier kan iedereen op elk moment in het systeem zien wanneer er tussen wie voor het laatst contact heeft plaatsgevonden en waar dat over ging. Daarnaast is een koppeling met Mailchimp opgeleverd waardoor er nieuwsbrieven verstuurd kunnen worden naar een selectie van de contactpersonen. Daarnaast wordt nu binnen enkele muisklikken duidelijk wat de status is van elk project en de vorderingen van deze.

Resultaat

We hebben gezorgd voor optimaal relatiebeheer waardoor meer zicht is op wie verantwoordelijk is voor welke contacten en bijbehorende taken. Daarnaast is er nu inzicht en overzicht voor alle projecten. Tot slot is er training gegeven zodat alle medewerkers direct met het systeem kunnen werken en zelf in staat zijn het systeem aan te passen en te onderhouden.

Glow

Lichtkunst festival

Braam Events

Evenementen bureau

Wat?

Met het evenementenbureau Braam Events hebben wij gewerkt aan een CRM systeem voor relatiebeheer en projectmanagement. Braam Events wilde meer zicht krijgen op afspraken met klanten en op de voortgang van de evenementen die zij organiseren

Hoe?

De eerste stap in het traject met Braam Events stond in het teken van het relatiebeheer. Dit heeft een systeem opgeleverd waarin zij klantgegevens, afspraken en contactmomenten kunnen vastleggen en bijhouden. Vervolgens is het projectmanagement geïntegreerd door eerst de stappen die Braam Events voor ieder evenement uitvoert uit te werken in fases en met de bijbehorende taken en doelen. Wij hebben het systeem uitgebreid met extra functionaliteiten zoals een koppeling met Mailchimp, E-boekhouden.nl en een door ons op maat gemaakt online registratiesysteem voor deelnemers.

Resultaat

Voor volgende externe projecten kan Braam Events nu met één klik op de knop overzicht krijgen van wat er moet gebeuren. Daarnaast hebben zij nu beter inzicht in de status van alle lopende evenementen en staan ze altijd in contact met de juiste mensen op de gewenste momenten.


Contactformulier


Contactgegevens


Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam
020-7220995
info@crmfabriek.nl

LinkedIn
Twitter
Facebook